Zapraszamy na szkolenie: Kurs administracyjno–biurowy z podstawą rachunkowości oraz programów do fakturowania

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

17 sie 2017

Mamy miejsca jeszcze dla 5 osób z niepełnosprawnością (niezależnie od stopnia), które chciałyby uzyskać umiejętności i kwalifikacje pracownika administracyjno-biurowego. Przedstawiamy program kursu i czekamy na zgłoszenia. Przypominamy: za udział w kursie otrzymasz stypendium i certyfikat ukończenia kursu, zwrócimy Ci koszty dojazdu na zajęcia, zaproponujemy 4-miesięczny płatny staż i zwrot kosztów dojazdu dla stażysty, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha, pośrednika pracy, asystenta (jeśli zajdzie taka potrzeba) i na koniec poszukamy Ci pracy :D. Naszym zdaniem warto!! Czekamy na zgłoszenia do 15 października 2017 r. Zgłoszenie możesz wysłać za pomocą formularza z naszej strony: http://bas.widzialni.org/p,12,rekrutacja

Kurs administracyjno–biurowy z podstawą rachunkowości oraz programów do fakturowania – szkolenie dla osób posiadających umiejętności obsługi komputera

Nazwa działu

Ilość godzin

Temat

Rodzaj zajęć

Sztuka negocjacji i rozmowy

11

Typy klientów i osobowość klienta

Wykład

Kontakt z klientem

Wykład

Elementy rozmowy z klientem

Ćwiczenia

Przykład rozmowy z klientem

Ćwiczenia

Ćwiczenia z prowadzenia rozmowy

ćwiczenia

Negocjacje- zasady, rodzaje, fazy

wykład

Ćwiczenia z negocjacji

Ćwiczenia

Kultura obsługi klienta

ćwiczenia

Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim

Ćwiczenia

Obsługa interesantów w kontakcie telefonicznym

ćwiczenia

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Ćwiczenia

Podstawy prawa pracy

11

Nawiązanie i ustanie stosunku pracy

Wykład

Umowy cywilnoprawne

Wykład

Ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę

Wykład

Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników

Wykład

Urlopy pracownicze

Wykład

Karta urlopowa. Podania o urlopy okolicznościowe.

Ćwiczenia

Rodzaje umów o pracę

Wykład

Ćwiczenia w sporządzaniu umów o pracę

ćwiczenia

Rozwiązanie umów o pracę

Wykład

Ćwiczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.

Ćwiczenia

Zatrudnianie kobiet i młodocianych

Wykład

Organizacja zebrań

5

Zebrania – rodzaje zebrań. Zasady przygotowania zebrania

Wykład

Ćwiczenia w sporządzaniu zaproszeń /komunikatów dotyczących zebrania.

Ćwiczenia

Ćwiczenia w sporządzaniu materiałów potrzebnych w czasie zebrań.

Ćwiczenia

Przebieg zebrania. Zasady prowadzenia dyskusji.

Wykład

Protokół z zebrania – sporządzanie.

Ćwiczenia

Organizacja pracy biurowej

7

Zasady redagowania pism.

Wykład

Blankiety korespondencyjne.

Wykład

Sporządzanie blankietów korespondencyjnych dla potrzeb firmy.

Ćwiczenia

(komputer)

Zasady sporządzania pism na blankietach korespondencyjnych.

Wykład i ćwiczenia

Ćwiczenia w sporządzaniu pism na papierze bez nadruku.

Ćwiczenia

Zasady sporządzania pism na formularzu.

Wykład

Ćwiczenia w sporządzaniu korespondencji w sprawach osobowych.

Ćwiczenia

Zasady rachunkowości

23

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podmioty gospodarcze uprawnione do prowadzenia PKPiR

Wykład,

Ćwiczenia

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - omówienie podstawowych regulacji prawnych

podstawowe definicje (działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania, źródła przychodów )

Ćwiczenia

obowiązek podatkowy

Ćwiczenia

przychody z działalności gospodarczej

Ćwiczenia

koszty uzyskania przychodu

Ćwiczenia

ewidencja zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej

Wykład

Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT

podatnicy VAT(wybór, obowiązek)

Ćwiczenia

podstawowe zasady działania podatku VAT

Ćwiczenia

obowiązek podatkowy i podatek należny

Ćwiczenia

zasady odliczania podatku VAT naliczonego

Ćwiczenia

powiązania kosztów podatkowych z prawem do odliczenia podatku VAT

ćwiczenia

ewidencje VAT-omówienie

Ćwiczenia

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

dowody księgowe (uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT, rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR )

Ćwiczenia

wzór księgi przychodów i rozchodów

Ćwiczenia

zasady dokonywania zapisów w księdze ( z uwzględnieniem przepisów ustawy podatkowej i ustawy o podatku VAT )- przykłady

Ćwiczenia

Inne ewidencje obowiązkowe

 

Ewidencje środków trwałych, wyposażenia, wynagrodzeń, przebiegu pojazdów

Ćwiczenia

Zasady rozliczeń z ZUS

Ćwiczenia

Rozliczanie wynagrodzeń oraz z tytułu umów cywilnoprawnych

Ćwiczenia

 

 

Deklaracje podatkowe

 

Rodzaje deklaracji, terminy ich składania i opłacania zalicz

Ćwiczenia

Obsługa programu komputerowego

23

Organizacja pracy w programie Lefthand Pełna Księgowość wersja ogólna

Wykład i ćwiczenia

Organizacja pracy w programie Lefthand Pełna Księgowość wersja ogólna

Ćwiczenia

Zakładanie kartotek kontrahentów.

Ćwiczenia

Tworzenie kartotek  towarów

Ćwiczenia

Ustalenie cen kartotekowych towarów

Ćwiczenia

Sporządzanie dokumentów sprzedaży – faktura, rachunek

Ćwiczenia

Sporządzanie dokumentu Wz do faktury sprzedaży.

 

Ćwiczenia

Ustalanie modelu księgowego firmy.

Ćwiczenia

Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych związanych z zakupem, ze sprzedażą- podstawy

Ćwiczenia

Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami

Ćwiczenia

Wprowadzanie zestawów kadrowych

Ćwiczenia

Wprowadzanie pracowników do systemu i przypisywanie do okresów płacowych według zawieranych umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Ćwiczenia

Listy płac – tworzenie, uzupełnianie i modyfikacja

Ćwiczenia

Naliczanie i zamykanie list płac

Księgowanie wynagrodzeń – schematy.

Ćwiczenia