1 lipca startuje projekt BAS

  • Powiększ zdjęcie Prezes Fundacji Oczami Brata - Paweł Bilski i Prezes Fundacji Widzialni - Marek Zwoliński podpisują umowę partnerską

    Prezes Fundacji Oczami Brata - Paweł Bilski i Prezes Fundacji Widzialni - Marek Zwoliński podpisują umowę partnerską