Biuro Aktywizacji Społecznej

Cel projektu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Celem projektu "Biuro Aktywizacji Społecznej" jest aktywizacja społeczno-zawodowa, poprzez zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością zamieszkujących subregion północny województwa śląskiego, w okresie 1.07.16-30.06.2018 r., przy wykorzystaniu zindywidualizowanego wsparcia realizowanego w projekcie w oparciu o ścieżkę reintegracji, skutkującej podniesieniem kwalifikacji 50 uczestników projektu (27 kobiet i 23 mężczyzn), zmotywowaniem do poszukiwania zatrudnienia co najmniej 35 uczestników projektu (19 kobiet i 16 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 14 uczestników projektu (8 kobiet i 6 mężczyzn).