Biuro Aktywizacji Społecznej

Fundacja Oczami Brata

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Misją organizacji jest patrzenie na świat "oczami brata", "oczami osób z niepełnosprawnością". 
 
Organizacja prowadzi Specjalistyczno-Opekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną w Częstochowie, organizuje i promuje wolontariat, przeprowadza projekt DOWN-LOVE, warsztaty z uczniami szkół i studentami na temat niepełnosprawności, w przyszłości pragną otworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Zakład Aktywności Zawodowej oraz rodzinny dom dla osób z niepełnosprawnością.
 
Zespół Fundacji Oczami Brata tworzą osoby posiadające wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. Pracownicy Fundacji mają również bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością, również we współpracy z innymi organizacjami, doświadczenie to udokumentowane jest wieloma zaświadczeniami i certyfikatami. W działania realizowane przez organizację angażuje się ponad 100 wolontariuszy. Fundacja współpracuje z przeszło 30 organizacjami i instytucjami.

Kontakt

Fundacja Oczami Brata
Adres biura: ul. Żużlowa 4 (Hala Sportowa Częstochowa, II piętro),
42-202 Częstochowa

Adres siedziby: ul. Brzezińska 47/59/2,
42-208 Częstochowa

nr tel: 533-527-368, 788-448-039
e-mail: biuro@oczamibrata.pl
www: www.oczamibrata.pl