Fundacja Widzialni

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Fundacja Widzialni zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Fundacja Widzialni zajmuje się przeprowadzaniem badań i audytów dostępności stron internetowych pod kątem osób wykluczonych cyfrowo i zgodnie ze standardem WCAG.

Jako jedyna organizacja w Polsce podjęła trud opracowania kompleksowej metodyki badań serwisów internetowych pod kątem ich dostępności, nie tylko wykorzystując narzędzia i kryteria określone przez konsorcjum W3C, ale także angażując w badania samych beneficjentów czyli osoby z niepełnosprawnością. Fundacja jest laureatem nagrody specjalnej „Sektor 3.0” przyznanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polska Akademia Dostępności – www.pad.widzialni.org, Fundacja opracowała narzędzia sprzyjające poprawie dostępności zasobów internetowych, m.in. udostępniając darmowe wzorce stron internetowych na autorskim CMSie oraz spełniające standard dostępności „skórki” Wordpress.

Fundacja angażuje się również w regionalne projekty, skupione przede wszystkim wokół aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z wykorzystaniem cyfrowych kompetencji – m.in. projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: realizowany w Częstochowie w latach 2013-2015 „Dostępni dla Ciebie! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” czy „E–learning na rzecz osób niewidomych i niedowidzących” mający na celu aktywizacje osób z niepełnosprawnością wzroku na otwartym rynku pracy.

Kontakt

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa

nr tel: 34 325 40 41
e-mail: biuro@widzialni.org
www: www.widzialni.org